765/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Ministeriön alaiset virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Tiehallinto;

2) Merenkulkulaitos;

3) Ajoneuvohallintokeskus;

4) Ratahallintokeskus;

5) Viestintävirasto;

6) Merentutkimuslaitos;

7) Ilmatieteen laitos;

8) Saimaan kanavan hoitokunta;

9) Tieliikelaitos;

10) Ilmailulaitos;

11) Luotsausliikelaitos;

12) Varustamoliikelaitos - Finstaship;

13) Raskone Oy;

14) Suomen Posti Oyj;

15) Suomen Erillisverkot Oy;

16) VR-Yhtymä Oy;

17) Finnair Oyj; sekä

18) Liikenneturva.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Teija Miller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.