753/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan Huoltovarmuuskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1391/1992) 1 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1180/1995 seuraavasti:

1 §

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) säädetään, toimialallaan:

1) toimia puolustustaloudellisen suunnittelukunnan sihteeristönä ja suorittaa sen antamat tehtävät;

2) hoitaa valtion varmuusvarastointiin liittyvä suunnittelu, rakennuttaminen, kauppatoimet ja hallinto sekä huolehtia varastojen hoidosta ja valvonnasta;

3) edistää turvavarastointia, tehdä valtion puolesta sopimukset, myöntää vapautukset varmuusvarastointimaksusta ja valvoa sopimusten noudattamista;

4) hoitaa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointiin liittyvät hallintotehtävät ja valvoa lainsäädännön noudattamista;

5) edistää sekä seurata ja yhteensovittaa viranomaisten valmiutta ohjata maan talouselämää poikkeuksellisissa oloissa;

6) edistää toimiala- ja toimipaikkakohtaista valmiussuunnittelua ja varautumista poikkeusolojen toimintaan;

7) koota tietoa sekä teettää ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä huoltovarmuuden alalta;

8) huolehtia tiedottamisesta ja koulutuksen järjestämisestä;

9) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin; sekä

10) hoitaa muut laitokselle säädetyt ja määrätyt tehtävät.

16 §

Johtokunnan on annettava tilinpäätös tilintarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on heille annettu. Johtokunnan on toimitettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kauppa- ja teollisuusministeriölle viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.