220/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Elintarvikkeeksi kalastus Pohjanlahdella

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Pohjanlahdella leveyspiirin 60°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueilla 30 ja 31) seuraavina aikoina:

1) 15.4–31.5 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen lauantaihin klo 12.00 saakka;

2) 1.6–30.6; ja

3) 1.7–31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen perjantaihin klo 18.00 saakka.

2 §
Suunnattu rehukalastus Pohjanlahdella

Edellä 1 §:n säännöksistä poiketen kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä seuraavina aikoina:

1) 15.4–14.5 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen sunnuntaihin klo 18.00 saakka;

2) 15.5–30.6; ja

3) 1.7–31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen lauantaihin klo 24.00 saakka.

3 §
Kalastus yksityisillä vesialueilla

Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen tunnuspituudeltaan alle 24 metriset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Selkämerellä leveyspiirin 60°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueella 30) yksityisillä vesialueilla 1.6–30.6 viikoittain sunnuntaista klo 0.00 alkaen seuraavaan torstaihin klo 12.00 saakka.

4 §
Kalastus Perämerellä

Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen tunnuspituudeltaan alle 18 metrin kalastusalukset saavat harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Perämerellä leveyspiirin 63°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueella 31) 15.4–31.12.

5 §
Kalastus Itämeren pääaltaalla

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itä-meren pääaltaalla leveyspiirin 58°30'N eteläpuolella (ICES osa-alueilla 25–28) aikavälillä 15.4–31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen perjantaihin klo 24.00 saakka.

6 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa elintarvikkeeksi kalastuksella tarkoitetaan pyyntiä, jossa

1) käytetään vähintään 32 millimetrin silmäkoon troolipyydystä;

2) yhtäjaksoisesta pyyntimatkasta saatu saalis lajitellaan kokonaisuudessaan koko-luokista annettujen määräysten mukaisesti viimeistään satamassa tai elintarvikkeiden jalostuslaitoksessa työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymästä erityisestä syystä; tai

3) elintarvikkeeksi lajiteltu saaliin osa säilytetään ja käsitellään aluksessa ja satamassa elintarvikkeeksi käytettävästä kalasta annettujen määräysten mukaisesti.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalous-ministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005 (1377/2004).

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.