211/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin sekä 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa viljelijän hallinnassa olleiden emolehmien lukumäärän perusteella naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1254/1999 tarkoitettu ylimääräinen kansallinen emolehmäpalkkio, jäljempänä lisäpalkkio, siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Lisäpalkkio maksetaan valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetun määrärahan rajoissa.

2 §
Lisäpalkkion perusteet

Lisäpalkkiota maksetaan ilman eri hakemusta sen eläinmäärän perusteella, jonka mukaan viljelijälle maksetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa emolehmäpalkkiota vuodelta 2004.

Lisäpalkkion suuruus on 50 euroa emolehmää kohti.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.