135/2005

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavan määrärahan kohdentamisesta ja määrärahan käyttämiseen liittyvien selvitysten antamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/1978) 3 a §:n 4 momentin ja 3 b §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1350/2004 seuraavasti:

1 §
Määrärahan kohdentaminen yliopistoille

Työterveyslaitos voi maksaa työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n nojalla saamastaan määrärahasta korvausta Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoille niiden antamasta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta kuhunkin yliopistoon perustettavan kliinisen opettajan viran palkkaus- ja muihin kustannuksiin kullekin yliopistolle enintään 70 000 euroa. Työterveyslaitos voi maksaa korvauksen saatuaan yliopistoilta kirjallisen esityksen kuhunkin yliopistoon perustettavista viroista sekä laskelman niistä aihetuvista palkkaus- ja muista kustannuksista.

Työterveyslaitos voi lisäksi maksaa 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta korvausta 1 momentissa mainituille yliopistoille Helsingin yliopiston koordinoimasta yliopistojen yhteisestä virtuaaliyliopistosta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä 100 000 euroa käytettäväksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen sekä tämän koulutuksen kehittämiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin. Työterveyslaitos voi maksaa korvauksen yliopistoille saatuaan Helsingin yliopistolta kirjallisen esityksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen liittyvästä virtuaaliyliopistohankkeesta ja laskelman sen toteuttamisesta aihetuvista kustannuksista.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa esityksissä tai laskelmissa annetut tiedot muuttuvat, tulee yliopistojen välittömästi ilmoittaa asiasta työterveyslaitokselle.

2 §
Määrärahan kohdentaminen työterveyslaitokselle

Työterveyslaitos voi käyttää työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 a §:n nojalla saamaansa määrärahaa myös niihin työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) yhden työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavan kouluttavan erikoislääkärin toimen perustamisesta;

2) kahdeksan työterveyshuollon erikoislääkärin erikoistumistoimen perustamisesta; sekä

3) työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen liittyvien atk-ohjelmien laatimisesta ja ylläpidosta sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen liittyvästä hallinnoinnista.

Työterveyslaitos ei voi käyttää 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa niihin kustannuksiin, joihin se saa työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta.

3 §
Määrärahan käyttöön liittyvien selvitysten antaminen

Yliopistojen tulee antaa työterveyslaitokselle vuotta 2005 koskeva työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä kirjallisesti.

Työterveyslaitoksen tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vuotta 2005 koskevat työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja yhteenveto seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä kirjallisina.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 asti. Asetusta kuitenkin sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lääkintöneuvos
Matti Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.