967/2004

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,

muutetaan pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 5 päivänä joulukuuta 1968 annetun asetuksen (812/1968) 2 § seuraavasti:

2 §

Edellä 1 §:ssä mainittuun yleissopimukseen on Suomen osalta tehty seuraavat varaumat:

1) yleinen varauma, jossa selitetään, ettei pakolaiselle yleissopimuksen määräyksiä sovellettaessa myönnettävään vieraan maan kansalaisia koskevaan edullisimpaan kohteluun vaikuta ne erityiset edut, jotka Suomi on myöntänyt tai tulee vastaisuudessa myöntämään Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaisille, ja

2) varauma yleissopimuksen 24 artiklan 3 kohdan osalta, jossa selitetään, etteivät tämän kohdan määräykset ole Suomea sitovia.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.