146/2003

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (769/1991) 1 ja 5 § ja

muutetaan 2 § seuraavasti:

2 §
Ilmoitusten kuuluttaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on julkaistava lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia koskeva kuulutus virallisessa lehdessä kunkin vuosineljänneksen ensimmäisessä numerossa. Kuulutuksesta on käytävä ilmi lahjanantajan nimi ja kotipaikka, lahjansaajan nimi, lahjan kohde, päivä, jona ilmoitus on tehty, ja ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin nimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomio-istuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.