1249/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan linja-autojen rakenteesta ja varusteista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (637/1990) 1 §, sellaisena kuin se on päätöksessä 269/1996, seuraavasti:

1 §

Tämä päätös koskee sellaisia ajoneuvolain (1090/2002) 10 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja linja-autoja, jotka eivät täytä autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 52 kohdassa mainitun direktiivin 2001/85/EY tai samassa kohdassa mainittujen E-sääntöjen vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.