1173/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun rikosvahinkolain (935/1973) 27 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 62/1999:

1 §

Rikosvahinkolain (935/1973) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 5 a §:ssä mainitut rahamäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti 125 euroksi.

Lain 6 a, 7 ja 10 §:ssä mainitut rahamäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että 6 a §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 3 700 euroa, 7 §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 51 000 euroa ja 10 §:ssä tarkoitettu enimmäiskorvaus on 25 500 euroa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Asetuksen 1 §:n 2 momenttia ei kuitenkaan sovelleta korvausasiaan, joka perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn rikokseen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Kimmo Sasi

Lainsäädäntöneuvos
Antti T. Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.