904/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta 12 päivänä tammikuuta 1990 annetun lain (27/1990) 2 ja 5 § seuraavasti:

2 §

Valtion taloudellista tutkimuskeskusta johtaa ylijohtaja. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen organisaatiosta ja toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä, jonka ylijohtaja vahvistaa. Hän ratkaisee myös muut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

5 §

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen virkojen täyttämisestä, ylijohtajan esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä sekä ylijohtajan sijaisen määräämisestä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä määrätään muista sijaisuuksista, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 83/2002
VaVM 11/2002
EV 128/2002

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.