Säädökset alkuperäisinä: 2001

1200/2001
Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta
1199/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1198/2001
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1197/2001
Valtioneuvoston asetus ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta
1196/2001
Valtioneuvoston asetus ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta
1195/2001
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 19 ja 47 §:n muuttamisesta
1194/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1193/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnin perusteista
1192/2001
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista
1191/2001
Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1190/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1189/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista
1188/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1187/2001
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista
1186/2001
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1185/2001
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1184/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista
1183/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1182/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2002
1181/2001
Puolustusministeriön asetus asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1180/2001
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1179/2001
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta
1178/2001
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
1177/2001
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1176/2001
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta
1175/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1174/2001
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista
1173/2001
Valtiovarainministeriön asetus eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1172/2001
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1171/2001
Valtioneuvoston päätös
1170/2001
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista
1169/2001
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1168/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1167/2001
Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1166/2001
Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1165/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta BSE-taudin ja muiden TSE-tautien varalta tutkittavien nautojen, lampaiden ja vuohien lihantarkastuksesta sekä tähän liittyvästä naudan lihan ja lihatuotteiden merkinnästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1164/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1163/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1162/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1161/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1160/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1159/2001
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1158/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1157/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
1156/2001
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1155/2001
Valtioneuvoston asetus yritysten kansainvälistymisen edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1154/2001
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2002
1153/2001
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 2002
1152/2001
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
1151/2001
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.