Säädökset alkuperäisinä: 2001

1300/2001
Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1299/2001
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1298/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinolainojen korosta
1297/2001
Verohallituksen päätös vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1296/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1295/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1294/2001
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1293/2001
Laki tilastolain 17 §:n muuttamisesta
1292/2001
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1291/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1290/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1289/2001
Tasavallan presidentin asetus Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1288/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Mosambikin hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1287/2001
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1286/2001
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1285/2001
Laki merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta
1284/2001
Laki työntekijäin eläkelain 19 d §:n muuttamisesta
1283/2001
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
1282/2001
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1281/2001
Laki yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1280/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 a ja 6 §:n muuttamisesta
1279/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1278/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1277/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta
1276/2001
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1275/2001
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
1274/2001
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1273/2001
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1272/2001
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1271/2001
Laki yliopistolain muuttamisesta
1270/2001
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1269/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1268/2001
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1267/2001
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1266/2001
Laki kiinteistöverolain 11 §:n muuttamisesta
1265/2001
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1264/2001
Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta
1263/2001
Laki verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n muuttamisesta
1262/2001
Laki verontilityslain muuttamisesta
1261/2001
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2002
1260/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1259/2001
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1258/2001
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1257/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1256/2001
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
1255/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1254/2001
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1253/2001
Valtioneuvoston asetus valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1252/2001
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1251/2001
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.