Säädökset alkuperäisinä: 2001

100/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi
99/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä
98/2001
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
97/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
96/2001
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
95/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000
94/2001
Valtioneuvoston asetus Elintarvikeneuvottelukunnasta
93/2001
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun asetuksen 21 ja 22 §:n muuttamisesta
92/2001
Valtioneuvoston asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta
91/2001
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n muuttamisesta
90/2001
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
89/2001
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
88/2001
Laki Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
87/2001
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n muuttamisesta
86/2001
Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta
85/2001
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta
84/2001
Laki valtion eläkelain 7 b §:n muuttamisesta
83/2001
Laki merimieseläkelain 50 §:n muuttamisesta
82/2001
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta
81/2001
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 11 a §:n muuttamisesta
80/2001
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 b §:n muuttamisesta
79/2001
Laki työntekijäin eläkelain 7 c §:n muuttamisesta
78/2001
Laki palkkaturvalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta
77/2001
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
76/2001
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
75/2001
Laki henkilöstörahastolain 27 §:n muuttamisesta
74/2001
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
73/2001
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain muuttamisesta
72/2001
Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
71/2001
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
70/2001
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta
69/2001
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
68/2001
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 11 §:n muuttamisesta
67/2001
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e §:n muuttamisesta
66/2001
Laki opintovapaalain muuttamisesta
65/2001
Laki vuosilomalain muuttamisesta
64/2001
Laki työaikalain muuttamisesta
63/2001
Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta
62/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
61/2001
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
60/2001
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
59/2001
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
58/2001
Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
57/2001
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
56/2001
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
55/2001
Työsopimuslaki
54/2001
Valtiovarainministeriön työjärjestys
53/2001
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
52/2001
Valtiovarainministeriön asetus liikeosakkeen verotusarvon perusteista
51/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.