Säädökset alkuperäisinä: 2001

1450/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1449/2001
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen radiotaajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1448/2001
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1447/2001
Laki kuntajakolain muuttamisesta
1446/2001
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1445/2001
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista
1444/2001
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1443/2001
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1442/2001
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
1441/2001
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
1440/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1439/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden porotilalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta
1438/2001
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1437/2001
Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1436/2001
Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä
1435/2001
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
1434/2001
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1433/2001
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1432/2001
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1431/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1430/2001
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1429/2001
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
1428/2001
Laki sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta
1427/2001
Laki opintotukilain muuttamisesta
1426/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevien oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista
1425/2001
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
1424/2001
Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta
1423/2001
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1422/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
1421/2001
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1420/2001
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1419/2001
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa
1418/2001
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1417/2001
Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
1416/2001
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1415/2001
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1414/2001
Valtioneuvoston asetus kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1413/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1412/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1411/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
1410/2001
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1409/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1408/2001
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta
1407/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1406/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan perusteista taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1405/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten
1404/2001
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta
1403/2001
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1402/2001
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1401/2001
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.