Säädökset alkuperäisinä: 2001

150/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
149/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001
148/2001
Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa-yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
147/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
146/2001
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
145/2001
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
144/2001
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen 14 §:n muuttamisesta
143/2001
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
142/2001
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
141/2001
Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta
140/2001
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta
139/2001
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta
138/2001
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
137/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
136/2001
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
135/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
134/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
133/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
132/2001
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
131/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinojen rahoituslainsäädäntöön liittyvien lakien voimaantulosta
130/2001
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista
129/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
128/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
127/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
126/2001
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
125/2001
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
124/2001
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
123/2001
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
122/2001
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
121/2001
Laki vesilain muuttamisesta
120/2001
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
119/2001
Vesihuoltolaki
118/2001
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista
117/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
116/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
115/2001
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
114/2001
Valtioneuvoston asetus vuosina 1991―1995 myönnettyjen omistusaravalainojen enimmäiskorosta
113/2001
Valtioneuvoston asetus PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
112/2001
Valtioneuvoston asetus toimeentulotuesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
111/2001
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta
110/2001
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 9 §:n muuttamisesta
109/2001
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 §:n muuttamisesta
108/2001
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
107/2001
Tasavallan presidentin asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
106/2001
Tasavallan presidentin asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen V liitteen ja 3 lisäyksen voimaansaattamisesta
105/2001
Työministeriön asetus siviilipalvelusmiehen vapaiden lomamatkojen lukumääristä ja vapaan matkan sijasta maksettavista matkakorvauksista
104/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista teleyritysten palvelutasosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
103/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
102/2001
Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta
101/2001
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.