Säädökset alkuperäisinä: 2001

200/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
199/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen 3 muuttamisesta
198/2001
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
197/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
196/2001
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
195/2001
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
194/2001
Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta
193/2001
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
192/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
191/2001
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
190/2001
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
189/2001
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
188/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
187/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
186/2001
Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta
185/2001
Valtioneuvoston asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
184/2001
Valtioneuvoston asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
183/2001
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
182/2001
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
181/2001
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
180/2001
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
179/2001
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
178/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
177/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston päätösten kumoamisesta
176/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta
175/2001
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta
174/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
173/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden valvontatutkimuksia tekevistä laboratorioista
172/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
171/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta
170/2001
Valtioneuvoston asetus omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
169/2001
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2001
168/2001
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 17 §:n kumoamisesta
167/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
166/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
165/2001
Valtioneuvoston asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
164/2001
Valtioneuvoston asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
163/2001
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
162/2001
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
161/2001
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
160/2001
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
159/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien haun aloittamisesta
158/2001
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 38 §:n muuttamisesta
157/2001
Valtioneuvoston asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
156/2001
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta
155/2001
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n kumoamisesta
154/2001
Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta
153/2001
Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta
152/2001
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
151/2001
Laki merityöaikalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.