Säädökset alkuperäisinä: 2001

250/2001
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
249/2001
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
248/2001
Laki säätiölain muuttamisesta
247/2001
Laki toiminimilain 2 ja 12 §:n muuttamisesta
246/2001
Laki yrityskiinnityslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
245/2001
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
244/2001
Yritys- ja yhteisötietolaki
243/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
242/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
241/2001
Laki tullilain muuttamisesta
240/2001
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
239/2001
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
238/2001
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
237/2001
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
236/2001
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
235/2001
Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
234/2001
Laki rikoslain muuttamisesta
233/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
232/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
231/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001
230/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
229/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
228/2001
Laki rehulain muuttamisesta
227/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuosien 1999 ja 2000 tuotannolle maksettavan mallasohran lisätuen jakoperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n 1 momentin muuttamisesta
226/2001
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 22 §:n kumoamisesta
225/2001
Valtioneuvoston asetus poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
224/2001
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
223/2001
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamiseksi
222/2001
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
221/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
220/2001
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
219/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
218/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
217/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
216/2001
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista
215/2001
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
214/2001
Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
213/2001
Tasavallan presidentin asetus täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta
212/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Sysmän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
211/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
210/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Enon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
209/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Orimattilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
208/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vaasan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
207/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ilomantsin kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
206/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Hollolan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
205/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapuan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
204/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001
203/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan tilinpäätöksestä
202/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
201/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.