Säädökset alkuperäisinä: 2001

300/2001
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
299/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2000 teurastetuista hiehoista, sonneista, lihasioista ja lihasiipikarjasta sekä vuonna 2000 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen ja vuoden 2001 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
298/2001
Oikeusministeriön työjärjestys
297/2001
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2001 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen oikaisemisesta
296/2001
Laki kolttalain muuttamisesta
295/2001
Oikeusministeriön asetus yksityisen osakeyhtiön perusyhtiöjärjestyksestä
294/2001
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
293/2001
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen 53 §:n muuttamisesta
292/2001
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
291/2001
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
290/2001
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta
289/2001
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
288/2001
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
287/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta TSE-riskiaineksen erottamisesta teurastamossa, teurastuspaikassa ja leikkaamossa sekä luulihan valmistuskiellosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
286/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
285/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
284/2001
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
283/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
282/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 ja 9 §:n muuttamisesta
281/2001
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 1 §:n kumoamisesta
280/2001
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
279/2001
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
278/2001
Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
277/2001
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
276/2001
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
275/2001
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
274/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta ja Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palveluiden viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta
273/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
272/2001
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta
271/2001
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta
270/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2000 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
269/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
268/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
267/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
266/2001
Valtioneuvoston asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta
265/2001
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä
264/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
263/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
262/2001
Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta
261/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön uusien aineiden ilmoitusmenettelyä koskevan päätöksen 1642/1993 8 §:n muuttamisesta
260/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
259/2001
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
258/2001
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
257/2001
Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta
256/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
255/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden soveltamisesta ja niissä käytettävän kertoimen c
254/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
253/2001
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
252/2001
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen muuttamisesta
251/2001
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.