Säädökset alkuperäisinä: 2001

350/2001
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
349/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 kuitupellavan ja hampun tuotantotukien maksatuksesta
348/2001
Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
347/2001
Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta
346/2001
Tasavallan presidentin asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
345/2001
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
344/2001
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
343/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta
342/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa
341/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
340/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta
339/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen hakemisesta ja eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2001
338/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
337/2001
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
336/2001
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 98 §:n muuttamisesta
335/2001
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunnasta
334/2001
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
333/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
332/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2001
331/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
330/2001
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 19 §:n muuttamisesta
329/2001
Laki steriloimislain muuttamisesta
328/2001
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
327/2001
Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
326/2001
Laki kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta
325/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 emolehmäpalkkion, vuoden 2000 lopullisen sonni- ja härkäpalkkion, vuoden 2000 uuhipalkkion loppuosan sekä vuoden 2000 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
324/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
323/2001
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
322/2001
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
321/2001
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
320/2001
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
319/2001
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta
318/2001
Laki verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
317/2001
Laki asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta
316/2001
Laki asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n muuttamisesta
315/2001
Laki poliisilain muuttamisesta
314/2001
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
313/2001
Postipalvelulaki
312/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
311/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
310/2001
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2001 kiinteistöveron eräpäivistä
309/2001
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2000
308/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
307/2001
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
306/2001
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuonna 2000
305/2001
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2000
304/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuljetuskustannusten määrittämisestä viljan interventiovarastoinnissa
303/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
302/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
301/2001
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.