Säädökset alkuperäisinä: 2001

400/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta
399/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävistä töistä
398/2001
Valtioneuvoston asetus verohallintoasetuksen 15 ja 23 §:n muuttamisesta
397/2001
Valtioneuvoston asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
396/2001
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
395/2001
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
394/2001
Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta
393/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista
392/2001
Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
391/2001
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä eräiden Etelä-Suomen luonnonsuojelualueiden perustamisesta
390/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
389/2001
Valtioneuvoston asetus tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
388/2001
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
387/2001
Laki valtion virkamieslain 18 ja 57 §:n muuttamisesta
386/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen VHS-, IHN- ja ISA-taudin vastustamisesta
385/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 kansallisten viljelyalaan perustuvien tukien ja kotieläintukien hallinnosta
384/2001
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
383/2001
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
382/2001
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
381/2001
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
380/2001
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
379/2001
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
378/2001
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
377/2001
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
376/2001
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
375/2001
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
374/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
373/2001
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2001
372/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
371/2001
Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista
370/2001
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
369/2001
Laki rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta
368/2001
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
367/2001
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
366/2001
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
365/2001
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
364/2001
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
363/2001
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
362/2001
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
361/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
360/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
359/2001
Työministeriön asetus työllisyystyönä teetettävästä nuoren metsän hoidosta
358/2001
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
357/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
356/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maan hankkimisesta ja myymisestä maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin
355/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
354/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
353/2001
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 25 §:n kumoamisesta
352/2001
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
351/2001
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn pohjoismaisen passintarkastussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.