Säädökset alkuperäisinä: 2001

1500/2001
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1499/2001
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 ja 13 a §:n muuttamisesta
1498/2001
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1497/2001
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
1496/2001
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1495/2001
Laki kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
1494/2001
Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
1493/2001
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
1492/2001
Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
1491/2001
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1490/2001
Laki kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta
1489/2001
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta
1488/2001
Osuuskuntalaki
1487/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1486/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kananmunista ja muista linnunmunista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1485/2001
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
1484/2001
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammatti-henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
1483/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1482/2001
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1481/2001
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta
1480/2001
Laki kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
1479/2001
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1478/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 a §:n muuttamisesta
1477/2001
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1476/2001
Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen
1475/2001
Valtioneuvoston asetus totopelien tuottojen tilittämisestä
1474/2001
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista
1473/2001
Laki kirkkolain muuttamisesta
1472/2001
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
1471/2001
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1470/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1469/2001
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1468/2001
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1467/2001
Valtioneuvoston asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1466/2001
Valtioneuvoston asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1465/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1464/2001
Valtioneuvoston asetus työnhakuvalmennukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta
1463/2001
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1462/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hyväksytyistä kasvinsuojeluaineiden tehoaineista
1461/2001
Valtioneuvoston asetus vuoden 2001 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1460/2001
Valtioneuvoston asetus leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1459/2001
Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
1458/2001
Laki verontilityslain muuttamisesta
1457/2001
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1456/2001
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta
1455/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1454/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1453/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1452/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1451/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.