Säädökset alkuperäisinä: 2001

650/2001
Valtioneuvoston asetus terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
649/2001
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
648/2001
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen 11 ja 22 a §:n muuttamisesta
647/2001
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
646/2001
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
645/2001
Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta
644/2001
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta
643/2001
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
642/2001
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
641/2001
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
640/2001
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
639/2001
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
638/2001
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
637/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta
636/2001
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
635/2001
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä Ruuttulammen luonnonsuojelualueen perustamisesta
634/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
633/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
632/2001
Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa
631/2001
Tasavallan presidentin asetus uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
630/2001
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
629/2001
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
628/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
627/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
626/2001
Tasavallan presidentin asetus Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antavan keskuksen perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
625/2001
Laki viestintähallinnosta
624/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
623/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin ja Sievin kuntien välillä
622/2001
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
621/2001
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä
620/2001
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta
619/2001
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
618/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä bonusjärjestelmästä
617/2001
Opetusministeriön asetus aikuislukion tuntijaosta annetun opetusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
616/2001
Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
615/2001
Valtioneuvoston asetus lukion tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
614/2001
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 14 ja 28 §:n muuttamisesta
613/2001
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävän valtionavustuksen myöntämisperusteista
612/2001
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
611/2001
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusopistosta annetun asetuksen kumoamisesta
610/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
609/2001
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Himangan ja Lohtajan kuntien välillä
608/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
607/2001
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
606/2001
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 ja 32 §:n muuttamisesta
605/2001
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
604/2001
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
603/2001
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
602/2001
Tasavallan presidentin asetus Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
601/2001
Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.