Säädökset alkuperäisinä: 2001

700/2001
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
699/2001
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
698/2001
Laki aravalain muuttamisesta
697/2001
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta
696/2001
Laki kemikaalilain 7 §:n muuttamisesta
695/2001
Laki tuoteturvallisuuslain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
694/2001
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
693/2001
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta
692/2001
Laki elintarvikelain 11 §:n muuttamisesta
691/2001
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
690/2001
Laki kansanterveyslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
689/2001
Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta
688/2001
Valtionavustuslaki
687/2001
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta
686/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
685/2001
Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
684/2001
Tasavallan presidentin asetus Romanian kanssa henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
683/2001
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
682/2001
Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
681/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
680/2001
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
679/2001
Valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
678/2001
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 9 §:n muuttamisesta
677/2001
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
676/2001
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
675/2001
Valtioneuvoston asetus pakkolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
674/2001
Valtioneuvoston asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 ja 9 §:n muuttamisesta
673/2001
Valtioneuvoston asetus nuorista rikoksentekijöistä annetun asetuksen muuttamisesta
672/2001
Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
671/2001
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
670/2001
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta
669/2001
Valtioneuvoston asetus vankeinhoitoasetuksen muuttamisesta
668/2001
Valtioneuvoston asetus Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
667/2001
Tasavallan presidentin asetus vankeinhoidon ansiorististä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
666/2001
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
665/2001
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista valtiontakauksista
664/2001
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
663/2001
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
662/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä lentoturvallisuuden parantamisesta lennettäessä sotilasilma-aluksilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
661/2001
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
660/2001
Laki vähemmistövaltuutetusta
659/2001
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
658/2001
Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
657/2001
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
656/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 9 b §:n muuttamisesta
655/2001
Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta
654/2001
Laki rikoslain muuttamisesta
653/2001
Opetusministeriön asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista
652/2001
Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta
651/2001
Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.