Säädökset alkuperäisinä: 2001

750/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
749/2001
Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta
748/2001
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
747/2001
Laki Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
746/2001
Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
745/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenneministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
744/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Finnvera Oyj:n pääomatakuista
743/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukaisen vakuutusmaksun määräytymisessä
742/2001
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
741/2001
Valtioneuvoston asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 2 §:n muuttamisesta
740/2001
Valtioneuvoston asetus tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
739/2001
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
738/2001
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
737/2001
Laki elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta
736/2001
Valtioneuvoston asetus hylkeidensuojelualueista
735/2001
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain 43 §:n 2 momentin voimaantulosta
734/2001
Laki opintotukilain muuttamisesta
733/2001
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
732/2001
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
731/2001
Laki Kansaneläkelaitoksesta
730/2001
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
729/2001
Laki vammaistukilain muuttamisesta
728/2001
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
727/2001
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
726/2001
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
725/2001
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
724/2001
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
723/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2001
722/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
721/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruokolahden kuntaan perustettavista rajoitusalueista
720/2001
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
719/2001
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
718/2001
Tasavallan presidentin asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
717/2001
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
716/2001
Valtioneuvoston asetus traktoreiden EY-tyyppihyväksynnästä
715/2001
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
714/2001
Verohallituksen päätös vuoden 2001 kiinteistöverotuksen päättymisestä
713/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
712/2001
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta
711/2001
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
710/2001
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
709/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kanojen salmonellavalvontaohjelmasta
708/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa, maastaviennissä ja markkinoinnissa noudatettavista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
707/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
706/2001
Sisäasiainministeriön asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
705/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
704/2001
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
703/2001
Laki asuntosäästöpalkkiolain 14 §:n muuttamisesta
702/2001
Laki asuntosäästöpalkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993 tehdyissä asuntosäästösopimuksissa
701/2001
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.