Säädökset alkuperäisinä: 2001

850/2001
Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
849/2001
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
848/2001
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
847/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettyjen valtionlainojen korosta
846/2001
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
845/2001
Valtioneuvoston asetus kuntoutusraha-asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
844/2001
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
843/2001
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
842/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista
841/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta
840/2001
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
839/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
838/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
837/2001
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta
836/2001
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta
835/2001
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
834/2001
Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2002
833/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mallasohran laatuvaatimuksista kasvinviljelyn kansallisena tukena maksettavassa mallasohran tuessa markkinointivuonna 2001/2002
832/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista
831/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista
830/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista
829/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
828/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2001
827/2001
Valtiovarainministeriön asetus MARKKA-juhlarahoista
826/2001
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
825/2001
Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista
824/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
823/2001
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
822/2001
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta
821/2001
Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 20 §:n muuttamisesta
820/2001
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 37 §:n muuttamisesta
819/2001
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 46 ja 50 §:n muuttamisesta
818/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
817/2001
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
816/2001
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
815/2001
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista
814/2001
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen maksutaulukon muuttamisesta
813/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
812/2001
Valtioneuvoston asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
811/2001
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
810/2001
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
809/2001
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
808/2001
Valtioneuvoston asetus tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnassa tutkijalautakunnan työstä maksettavien palkkioiden ja korvausten yleisistä perusteista
807/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
806/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lisätoimenpiteistä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi tietyistä maista maahantuotavan havupuupakkausmateriaalin välityksellä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
805/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettävien kuljetettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista
804/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilakiinteistöjen energia-avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
803/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuoneviljelmien energiainvestointeihin myönnettävistä avustuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
802/2001
Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta
801/2001
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.