Säädökset alkuperäisinä: 2001

900/2001
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
899/2001
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
898/2001
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 13 ja 33 §:n muuttamisesta
897/2001
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
896/2001
Laki tuloverolain muuttamisesta
895/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön jakamisesta vuonna 2001
894/2001
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
893/2001
Laki eräiden menettämisseuraamussäännösten kumoamisesta
892/2001
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
891/2001
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
890/2001
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
889/2001
Laki rehulain 41 §:n muuttamisesta
888/2001
Laki lannoitelain 21 §:n muuttamisesta
887/2001
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
886/2001
Laki elintarvikelain muuttamisesta
885/2001
Laki valmiuslain 49 §:n muuttamisesta
884/2001
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
883/2001
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
882/2001
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta
881/2001
Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta
880/2001
Laki ydinenergialain 73 §:n muuttamisesta
879/2001
Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
878/2001
Laki luonnonsuojelulain 59 §:n muuttamisesta
877/2001
Laki kalastuslain muuttamisesta
876/2001
Laki metsästyslain 80 §:n muuttamisesta
875/2001
Laki rikoslain muuttamisesta
874/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
873/2001
Sisäasiainministeriön asetus kunnan palokunnan sivutoimiseen ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan henkilöstön koulutusvaatimuksista
872/2001
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
871/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
870/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista
869/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
868/2001
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
867/2001
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
866/2001
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
865/2001
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
864/2001
Laki työehtosopimuslain muuttamisesta
863/2001
Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta
862/2001
Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta
861/2001
Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta
860/2001
Laki tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta
859/2001
Laki ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta
858/2001
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
857/2001
Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös oikeuskanslerinviraston suoritteiden maksullisuudesta
856/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden ja hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
855/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
854/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
853/2001
Valtioneuvoston asetus omaishoidon tuesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
852/2001
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
851/2001
Valtioneuvoston asetus fysiikan tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.