Säädökset alkuperäisinä: 2001

950/2001
Laki rekisteröidystä parisuhteesta
949/2001
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
948/2001
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
947/2001
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
946/2001
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
945/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
944/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
943/2001
Valtioneuvoston asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
942/2001
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
941/2001
Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen 9 §:n muuttamisesta
940/2001
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
939/2001
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
938/2001
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
937/2001
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
936/2001
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
935/2001
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
934/2001
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
933/2001
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
932/2001
Opetusministeriön asetus opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä
931/2001
Opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä alhaisen vuokratason maissa
930/2001
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
929/2001
Laki veronkantolain 25 §:n 2 momentin kumoamisesta
928/2001
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
927/2001
Laki polttoainemaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
926/2001
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
925/2001
Laki autoverolain muuttamisesta
924/2001
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
923/2001
Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta
922/2001
Laki tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
921/2001
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
920/2001
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
919/2001
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
918/2001
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
917/2001
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
916/2001
Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta
915/2001
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
914/2001
Laki rakennusverolain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
913/2001
Laki koiraverosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
912/2001
Laki kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta
911/2001
Laki varainsiirtoverolain 27 §:n muuttamisesta
910/2001
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
909/2001
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
908/2001
Laki verohallintolain 4 a §:n muuttamisesta
907/2001
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
906/2001
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
905/2001
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
904/2001
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
903/2001
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
902/2001
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
901/2001
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.