Säädökset alkuperäisinä: 2001

1000/2001
Valtioneuvoston asetus toimeentulotuesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
999/2001
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 2 § muuttamisesta
998/2001
Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan
997/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
996/2001
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
995/2001
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuken muuttamisesta
994/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
993/2001
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
992/2001
Laki Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
991/2001
Laki Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
990/2001
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
989/2001
Laki muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
988/2001
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta
987/2001
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 12 §:n muuttamisesta
986/2001
Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
985/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
984/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
983/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
982/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
981/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
980/2001
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
979/2001
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
978/2001
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
977/2001
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
976/2001
Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
975/2001
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
974/2001
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
973/2001
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
972/2001
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta
971/2001
Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta
970/2001
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
969/2001
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
968/2001
Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta
967/2001
Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
966/2001
Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta
965/2001
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta
964/2001
Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
963/2001
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
962/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 peltokasvien tuen (CAP-tuen), sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden sekä vuoden 2000 mallasohran lisätuen maksatuksesta
961/2001
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
960/2001
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
959/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
958/2001
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 6 ja 7 a §:n muuttamisesta
957/2001
Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta
956/2001
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
955/2001
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa
954/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
953/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
952/2001
Valtioneuvoston asetus opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksista
951/2001
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.