Säädökset alkuperäisinä: 2001

1050/2001
Laki viihdelaitelain muuttamisesta
1049/2001
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
1048/2001
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
1047/2001
Arpajaislaki
1046/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1045/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1044/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2002
1043/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 18 §:n muuttamisesta
1042/2001
Valtiovarainministeriön asetus eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1041/2001
Valtiovarainministeriön asetus varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1040/2001
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1039/2001
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
1038/2001
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1037/2001
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta
1036/2001
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 12 § muuttamisesta
1035/2001
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1034/2001
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1033/2001
Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta
1032/2001
Valtioneuvoston asetus rikosvahinkoasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1031/2001
Valtioneuvoston asetus säätiöasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1030/2001
Valtioneuvoston asetus vähäisten jako-osuuksien huomiotta jättämisestä konkurssissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1029/2001
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1028/2001
Suomen Pankin päätös eräiden seteleiden lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1027/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1026/2001
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1025/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1024/2001
Valtioneuvoston asetus lentoyhtiöiden väliaikaisista valtiontakuista perittävistä maksuista
1023/2001
Laki Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1022/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
1021/2001
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1020/2001
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen ja palautusten maksamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1019/2001
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1018/2001
Valtiovarainministeriön asetus ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1017/2001
Laki postipalvelulain muuttamisesta
1016/2001
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1015/2001
Radiolaki
1014/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon sekä Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja Pohjoisen kotieläintuen maksatuksesta
1013/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1012/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
1011/2001
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
1010/2001
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1009/2001
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1008/2001
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1007/2001
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1006/2001
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1005/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1004/2001
Tasavallan presidentin asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
1003/2001
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1002/2001
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1001/2001
Laki kalastuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.