Säädökset alkuperäisinä: 2001

1100/2001
Valtioneuvoston asetus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista
1099/2001
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
1098/2001
Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
1097/2001
Verohallituksen päätös pienimmästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä
1096/2001
Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa
1095/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1094/2001
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1093/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1092/2001
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1091/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1090/2001
Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
1089/2001
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1088/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1087/2001
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä
1086/2001
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1085/2001
Valtioneuvoston asetus Valtion kiinteistölaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1084/2001
Valtioneuvoston asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1083/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
1082/2001
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1081/2001
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1080/2001
Laki museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1079/2001
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1078/2001
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1077/2001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varastolaitosten hygieniavaatimukset (varastoasetus)
1076/2001
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteen muuttamisesta
1075/2001
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1074/2001
Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
1073/2001
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1072/2001
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1071/2001
Valtioneuvoston asetus ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1070/2001
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1069/2001
Valtioneuvoston asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1068/2001
Valtioneuvoston asetus kaivosasetuksen muuttamisesta
1067/2001
Valtioneuvoston asetus opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1066/2001
Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1065/2001
Valtioneuvoston asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1064/2001
Tasavallan presidentin asetus Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1063/2001
Tasavallan presidentin asetus Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1062/2001
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1061/2001
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1060/2001
Laki vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1059/2001
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1058/2001
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1057/2001
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002
1056/2001
Laki raha-automaattiavustuksista
1055/2001
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen
1054/2001
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä
1053/2001
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1052/2001
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1051/2001
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.