Säädökset alkuperäisinä: 2001

1550/2001
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta ja eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
1549/2001
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
1548/2001
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1547/2001
Laki kuluttajansuojalain 2 ja 3 luvun muuttamisesta
1546/2001
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
1545/2001
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1544/2001
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1543/2001
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 8 c ja 8 d §:n muuttamisesta
1542/2001
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta
1541/2001
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1540/2001
Laki alkoholilain 52 ja 53 §:n muuttamisesta
1539/2001
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1538/2001
Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1537/2001
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1536/2001
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1535/2001
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta
1534/2001
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1533/2001
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain muuttamisesta
1532/2001
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
1531/2001
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta
1530/2001
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1529/2001
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
1528/2001
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
1527/2001
Markkinaoikeuslaki
1526/2001
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
1525/2001
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1524/2001
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1523/2001
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n 10 kohdan kumoamisesta
1522/2001
Laki sijoitusrahastolain 53 ja 81 §:n muuttamisesta
1521/2001
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1520/2001
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1519/2001
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1518/2001
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
1517/2001
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1516/2001
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
1515/2001
Laki tuloverolain 24 ja 122 §:n muuttamisesta
1514/2001
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1513/2001
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1512/2001
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 f §:n muuttamisesta
1511/2001
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1510/2001
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1509/2001
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
1508/2001
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1507/2001
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1506/2001
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
1505/2001
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1504/2001
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
1503/2001
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain kumoamisesta
1502/2001
Säästöpankkilaki
1501/2001
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.