1361/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu, ovat arpajaislain (1047/2001) 11 §:n mukainen rahapelilupa ja rahapeliluvan muutos.

Rahapeliluvasta perittävän maksun suuruus on 294 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksun suuruus 218 euroa.

2 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden tasavallan presidentin valtioneuvostossa ja valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu asetus (402/1994).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.