1236/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisätään Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annettuun asetukseen (102/1999) uusi 4 a § seuraavasti:

Työttömyysetuuksien valvonnan neuvottelu- kunta
4 a §

Neuvottelukunnan tehtävänä on viraston apuna kehittää ja ohjata työttömyyskassojen ja koulutus- ja erorahaston valvontaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) seurata työttömyys- ja koulutusetuuksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä työttömyysturvan yleistä kehitystä;

2) edistää ja kehittää työttömyys- ja koulutusetuuksien toimeenpanoon osallistuvien yhteistyötä;

3) seurata työttömyys- ja koulutusetuuksien valvonnasta asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

4) antaa lausuntoja laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä työttömyyskassoja koskevista asioista, jotka ylijohtaja saattaa sen käsiteltäväksi.

Neuvottelukunta voi myös tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja työttömyys- ja koulutusetuuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä toimeenpanon kannalta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.