1235/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään 22 päivänä helmikuuta 2001 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (175/2001) uusi 99 a § seuraavasti:

99 a §
Tilanpidon aloittamisen siirtymäsäännös

Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea ei ole voinut hallinnollisista syistä hakea tässä asetuksessa tarkoitetuin tavoin määräajassa ja jos tilanpidon aloittamista koskeva luovutuskirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu ja porot hankittu 1 päivän marraskuuta 1999 ja 30 päivän marraskuuta 2000 välisenä aikana, molemmat päivät mukaan lukien. Tukihakemus tulee laittaa vireille viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2001.

Tukea ei saa myöntää, jos päätös hakemukseen annetaan 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen eikä kysymys ole valituksen johdosta annetusta uudesta päätöksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan myös hakemuksiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat vireillä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.