1224/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/ 1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun broileri- ja kalkkunataloutta koskevan sellaisen investointituen hakuaika, jonka tarkoituksena on lisätä broilerin- tai kalkkunantuotannon tuotantokapasiteettia, päättyy 19 päivänä joulukuuta 2001.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan broileri- ja kalkkunataloutta koskevien investointitukien haun aloittamisesta 21 päivänä helmikuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (159/2001) siltä osin, kuin kyse on broilerin- ja kalkkunantuotannon tuotantokapasiteettia lisäävistä investoinneista.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.