676/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta 9 päivänä lokakuuta 1931 annetun asetuksen (279/1931) 2, 11 ja 12 §,

sellaisina kuin niistä on 2 § asetuksessa 846/1971, seuraavasti:

2 §

Valvojaksi määrättävän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sovelluttava tehtävään. Valvojan on asuttava niin lähellä valvottavan asuin- tai työpaikkaa, ettei hänen luonaan käyminen tuota valvottavalle sanottavaa kustannusta tai ajanhukkaa. Jos valvoja haluaa luopua toimesta, ilmoittakoon siitä kriminaalihuoltolaitokselle.

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto voi määrätä valvojaksi 1 momentissa mainitut edellytykset täyttävän yksityisen henkilön. Rikosseuraamusvirastolle on ilmoitettava, kenelle valvonta on uskottu.

Jollei valvojaa ole määrätty, on kihlakunnan poliisipäällikön noudatettava, mitä valvojasta on säädetään.

11 §

Valvojan tulee pitää hänen valvottavanaan olevista, ehdonalaisesti vapautetuista oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista valvontaluetteloa, josta ote edelliseltä vuodelta on lähetettävä rikosseuraamusvirastoon ennen maaliskuun loppua seuraavana vuonna.

12 §

Rikosseuraamusvirastossa on pidettävä luetteloja ehdonalaisesti vapautetuista vangeista, tarkastettava valvojilta tulleet valvontaluettelot ja on kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston tarpeen tullen ryhdyttävä toimiin valvonnan tehostamiseksi, jota varten poliisiviranomaisten tulee antaa tarpeellista virka-apua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.