459/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun työvoimapalveluasetuksen (1251/1993) 15 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1358/1997, sekä

muutetaan 15 §, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1358/1997, seuraavasti:

15 §
Työnhakusuunnitelma

Työvoimapalvelulain 10 c §:ssä tarkoitettu työnhakusuunnitelma laaditaan kirjallisesti ensimmäisen työnhakuhaastattelun perusteella, ja sitä tarkistetaan määräajoin toistuvissa työnhakuhaastatteluissa. Työnhakusuunnitelmaan liittyy osaamiskartoitus, jossa kootaan tiedot asiakkaan koulutuksesta, ammattitaidosta, työkokemuksesta ja erityisosaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.