269/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1256/2000) 4 §:n 2 momentti sekä 10 §:n 4 momentti, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti:

4 §
Tuen maksamisen edellytyksiä

Viljelykseen soveltuvaksi pelloksi luetaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyalan lisäksi myös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesti kesannoitu pelto sekä tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu maatalousmaa.


Kasvinviljelyn kansallista tukea ei makseta, jos tuen yhteismäärä hakijaa kohti on alle 500 markkaa.

10 §
Tuen määrä

Tukea voidaan maksaa rehualaksi tukijärjestelmässä käyttöön R merkitylle viljelyalalle enintään seuraavasti:

1) Nautakarjatilojen rehualaan kuuluvalle rehuviljalle sekä rehuviljan ja EU:n peltokasvien tukijärjestelmään kuuluvien valkuaiskasvien seoskasvustoille

Tukialueet mk/ha
A ja B 850
C1-C4 500
2) nurmialalle
Tukialueet Tukialueet
A ja B C1-C4
mk/ha mk/ha
emolehmätilat 1200 550
muut nautakarjatilat, lammas-, vuohi- ja hevostilat 1050 550


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.