253/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista eläketurvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella muuta kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua virallista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai muut selvitykset, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.

Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukaiset kansallisarkiston päätökset ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein ovat:

1) jäljenteet;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) konservointipalvelut;

4) selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty;

5) toimitilojen käyttö;

6) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001. Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (24/1994).

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.