16/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten maksullisten kehittämispalveluiden hinnoittelusta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n nojalla:

1 §
Maksulliset kehittämispalvelut

Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten yritysosastojen järjestämä yrittäjäkoulutus, tuotteistetut asiantuntijapalvelut sekä alueelliset elinkeinojen kehittämisprojektit ja muut pk-yritysten kehittämispalvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muiden kehittämispalvelujen hinnoittelu

Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä TE-keskusten yritysosastojen toimeksiantoon perustuvista neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muista kehittämispalveluista, jotka rahoitetaan valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen momentilta 32.10.22 (Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot) ja momentilta 32.30.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta) Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamiin hankkeisiin kansalliseksi rahoitusosuudeksi osoitetulla määrärahalla, peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia alhaisempi maksu.

Tuotettaessa 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita on yksittäisistä suoritteista määrättävä maksut siten, että ne yhteensä tuottavat valtion talousarvion kunakin soveltamisvuotena vähintään kuudesosan siitä määrästä, mikä niiden tuottamisesta syntyviin menoihin on valtion kunkin vuoden talousarvion momentilla 32.10.22 ja momentilla 32.30.62 tähän tarkoitukseen osoitettu.

3 §
Muiden maksullisten palvelujen hinnoittelu

Kauppa- ja teollisuusministeriön tai TE-keskusten yritysosastojen toimeksiantoon perustuvista muista maksullisista palveluista, jotka rahoitetaan valtion talousarvion momentin 32.10.22(Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot) määrärahalla, tulee määrätä maksu, joka vastaa vähintään toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 2 päivänä helmikuuta 1998 antama päätös (dnro 6/023/98).

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Sirpa Alitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.