906/1999

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 6 §:n 72 ja 75 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 176/1999, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain asetuksissa 1373/1992, 917/1994, 83/1998 ja 176/1999 uusi 76―91 kohta, seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia ovat:


72) Frikyrklig Samverkan FS rf;


75) Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry;

76) Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ― Esbo musikinstituts understödsförening ry;

77) Mielenterveyden Keskusliitto ry;

78) Tapanilan Erä ry;

79) Tikkurilan Montessori-päiväkodin kan-natusyhdistys ry;

80) Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ― Förbundet för uppfostrings- och familjerådgivning i Finland ― The Finnish Association for Child and Family Guidance ry;

81) Suomen Latu ry;

82) Svenska litteratursällskapet i Finland rf;

83) Helsingin Konservatorion Säätiö;

84) Lahden kansanopiston säätiö;

85) Mustilan Kotikunnas Säätiö ― Arboretum Mustila Stiftelsen;

86) Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiö;

87) Suomen Adventtikirkko;

88) Kauniaisten musiikkiopiston kannatusyhdistys ― Understödsföreningen för Grankulla musikinstitut ry;

89) Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry;

90) Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf;

91) Laptuote-säätiö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.