619/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1999

Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö on

kumonnut oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun oikeusministeriön päätöksen (1369/1993) 3 §:n 1 momentin 4 kohdan, ja

muuttanut 1 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin 7 kohdan, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti päätöksessä 122/1996, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään oikeusministeriön, valtakunnansyyttäjänviraston, konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, tietosuojavaltuutetun toimiston, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin sekä valtion vaaliviranomaisten suoritteiden maksuista ja maksuperusteista.


3 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä:


7) päätöksestä tai asiakirjasta, joka koskee armahdusta, valtion vahingonkorvausvelvollisuutta, valtionavustuksen myöntämistä, puolueen sääntöihin tehdyn muutoksen merkitsemistä puoluerekisteriin tai puolueen poistamista puoluerekisteristä, eikä syyttäjän päätöksestä asianosaiselta;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1999

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.