176/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 6 §:n 53 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 83/1998, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain asetuksissa 1373/1992, 917/1994 ja 83/1998, uusi 54―75 kohta, seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia ovat:


53) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piiri ry,

54) Suomen Setlementtiliitto ry,

55) Åbo Svenska Teaterförening rf,

56) Toivola-Luotolan kannatusyhdistys ry,

57) Mannerheimin lastensuojeluliitto ry,

58) Omaiset mielenterveystyön tukena ― Pohjois-Suomen yhdistys ry,

59) Tampereen kaupunkilähetys ry,

60) Auta Lasta ry,

61) Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry,

62) Suomen Kirkon sisälähetysseura ry,

63) Asumispalvelu ASPA,

64) Alvar Aalto-säätiö,

65) Rinnekoti-Säätiö,

66) Suomen Vapaakirkko,

67) Kansan radioliitto ― Folkets radioförbund ry,

68) Kesälukioseura ry,

69) Suomen luonnonsuojeluliitto ry,

70) Kansanvalistusseura,

71) Tampereen Työväen Teatteri Oy,

72) Finlands svenska frikyrkoråd rf,

73) Turun Uuden Teatterin kannatusyhdistys ry,

74) Helsingin eläinsuojeluyhdistys ― Helsingfors djurskyddsförening HESY ry,

75) Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry.Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.