83/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 ja 32 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 6 §:n 27 ja 28 kohta ja 32 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 27 ja 28 kohta asetuksessa 917/1994 ja 32 §:n 1 momentti asetuksessa 1373/1992, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 1373/1992 ja 917/1994, uusi 29―53 kohta, seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia ovat:


27) Pääkaupunkiseudun Aikuiskoulutussäätiö;

28) Maailman Luonnon Säätiö ― World Wide Fund On Nature, Suomen Rahasto;

29) Toipilaskoti-säätiö Betesda;

30) Päivärinnesäätiö;

31) Kymenlaakson Kansanopiston Kannatusyhdistys ry.;

32) Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys ry;

33) Kalliolan Kannatusyhdistys r.y.;

34) Turun kristillisen opiston säätiö;

35) Niilo Mäki -säätiö;

36) Ensi- ja turvakotien liitto r.y.;

37) Suomen Reumaliitto r.y.;

38) Pelastakaa Lapset ry ― Rädda Barnen rf;

39) Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö ― Stiftelsen för utrikespolitisk forskning;

40) Romano Missio ry;

41) Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto ― SKSK r.y.;

42) Porin Diakonialaitoksen säätiö;

43) Kirkon Ulkomaanavun säätiö;

44) Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.;

45) Suomen Kuntaliitto r.y. ― Finlands Kommunförbund r.f.;

46) Suomen UNICEF-yhdistys r.y.;

47) Keski-Suomen Kansanopiston Kannatusyhdistys r.y.;

48) Kuortaneen Urheiluopistosäätiö;

49) Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry;

50) Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry;

51) Sovinto ry;

52) Suomen Kuurosokeat ry;

53) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piiri ry.


32 §
Poliisin virka-apu siviilipalvelusvelvollisen toimittamiseksi palvelukseen

Jos siviilipalvelusvelvollinen jää saapumatta palvelukseen tai lopettaa sen, palveluspaikan on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä siviilipalvelusvelvollisen kotikunnan tai palveluspaikan sijaintipaikkakunnan poliisilta virka-apua hänen etsimisekseen ja palvelukseen toimittamisekseen. Palveluspaikan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin tavoittamatta jääneen siviilipalvelusvel- vollisen etsintäkuuluttamiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.