16/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laeilla 1113/1994 ja 874/1996, päättänyt:

1 §

Verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovelletaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 1997 suoritettavia ennakonpidätysten tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1996 toimitetun verotuksen ansiotuloista kertyneitä kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 1997 ja 1 päivän tammikuuta 1996 asukaslukujen suhde. Tällä tavoin korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 1997 kunnan tuloveroprosenttia ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin saadun ansiotuloista kertyväksi arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 1997 kirkollisveroäyrin hintaa.

3 §

Veronsaajaryhmien osalta noudatetaan valtiovarainministeriön 4 päivänä kesäkuuta 1997 tekemän verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia koskevan päätöksen mukaisia jako-osuuksia.

4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan tammikuussa 1998 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 1997 helmikuusta vuoden 1997 joulukuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1998.

Päätöstä sovelletaan verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksiin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.