1358/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun työvoimapalveluasetuksen (1251/1993) 4 luvun otsikko sekä 14 ja 15 § sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § seuraavasti:

4 luku

Palvelujen käyttö ja yhteistyö

14 §
Ilmoittautuminen henkilöasiakkaaksi

Henkilöasiakkaan ilmoittautuessa työvoimapalvelulain 10 a §:n mukaisesti työvoimatoimistoon hänen tulee antaa työnhakutietonsa ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeen tiedot kirjataan työvoimapalvelulain 19 §:ssä tarkoitettuun tietojärjestelmään.

Henkilöasiakkaan suostumus työnhakutietojen luovuttamiseen työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä annetussa asetuksessa (1254/1993) tarkoitettuun tietojärjestelmään samoin kuin maininta siitä, että asiakastietojen tallentamisesta tietojärjestelmään on kerrottu asiakkaalle, merkitään ilmoittautumislomakkeeseen.

15 §
Työnhakuhaastattelut

Työvoimapalvelujen tietojärjestelmässä asiakkaana oleva henkilö kutsutaan yleensä kuukauden kuluessa henkilöasiakkaaksi ilmoittautumisesta alkuhaastatteluun, jossa kartoitetaan asiakkaan tavoitteet, tarkastetaan työnhakutiedot, selvitetään työ- ja koulutusvaihtoehdot, arvioidaan työnhakukoulutuksen tarve sekä sovitaan työnhaun uusimisesta, työvoimapalvelulain 10 d §:ssä tarkoitetuista haastatteluista (määräaikaishaastattelu) ja muista jatkotoimenpiteistä.

Määräaikaishaastattelut järjestetään siten kuin työministeriö vuosittain määrää. Määräaikaishaastatteluissa tarkastetaan ja täydennetään työnhakutiedot, arvioidaan työnhaun tuloksellisuutta ja tehtyjen suunnitelmien toteutumista sekä selvitetään tarjolla olevia palveluvaihtoehtoja ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

15 a §
Työnhakusuunnitelma

Työvoimapalvelulain 10 c §:ssä tarkoitettu työnhakusuunnitelma laaditaan kirjallisesti alkuhaastattelun perusteella, ja sitä tarkistetaan määräaikaishaastatteluissa. Suunnitelmassa sovitaan niistä palveluista ja toimenpiteistä, jotka edistävät asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Suunnitelman allekirjoittavat asiakas ja työvoimatoimisto.

Työhakusuunnitelmaan liittyy osaamiskartoitus, jossa kootaan tiedot asiakkaan koulutuksesta, ammattitaidosta, työkokemuksesta ja erityisosaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.