389/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Laki opintokeskuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opintokeskuslain muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1162/1996) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Sen estämättä, mitä opintokeskuslain (1215/1993) tällä lailla osittain muutetussa 11 §:ssä säädetään opetustunnin yksikköhinnan määräämisestä, määrätään vuoden 1997 yksikköhinnaksi vuodelle 1996 määrätty yksikköhinta sekä vuoden 1999 yksikköhinnaksi vuodelle 1998 määrätty yksikköhinta tar-kistettuna arvioidulla kustannustason muutoksella.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997. Sitä sovelletaan kuitenkin vuoden 1997 alusta.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 12/1997
HaVM 4/1997
EV 32/1997

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.