269/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1996

Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on päättänyt

muuttaa linja-autojen rakenteesta ja varusteista 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (637/90) 1 §:n, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1993 annetussa päätöksessä (112/93), ja

lisätä 7 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

1 §

Tämä päätös koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja linja-autoja, jollei linja-auto täytä sanotun asetuksen 102 §:n 1 momentissa mainittujen E-sääntöjen ja 3 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia.

7 §
Rakenne- ja sisustusmateriaalit

4. Rakenne- ja sisustusmateriaalien katso- taan täyttävän 3 momentin vaatimukset, jos ne ovat e-hyväksyttyjä tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/28/EY) mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 95/28/EY; EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 1

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.