74/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt

muuttaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 28 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (2/95) 1 §:n 1 momentin seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii seuraavista suoritteista kiinteät maksut:

1) nautaeläinten rekisteröinnistä ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousminis- teriön päätöksen (279/95) mukainen nautaeläimen rekisteröinti, 8,50 markkaa; ja

2) todistus, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, 50 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.