1590/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan uusjakojen tukemisesta 20 päivänä maaliskuuta 1981 annetun asetuksen (211/81) 9 §, sekä

muutetaan 3 § seuraavasti:

3  §

Milloin uusjaon suorittamista tuetaan Euroopan yhteisön varoin, voidaan tukemislain 3 §:n 2 momentin mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jättää enintään 75 prosenttia uusjaon kustannuksista alueilla, jotka on hyväksytty 24 päivänä kesäkuuta 1994 Suomen liittymisestä Euroopan unioniin allekirjoitettuun sopimukseen liittyvän pöytäkirjan N:o 6 1 ja 4 artiklassa tarkoitetun 6 tavoitteen kohteeksi ja muilla Euroopan yhteisön tukeen oikeutetuilla alueilla enintään 50 prosenttia uusjaon kustannuksista.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, sellaisten uusjakojen kustannuksista, joita tarkoitetaan tukemislain 3 §:n 2 momentissa, voidaan valtion lopulliseksi menoksi jättää enintään 75 prosenttia uusjaon kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.